Zasyp przestrzeni międzyżebrowych perlitem ekspandowanym

• Poprawa własności termoizolacyjnych muru
• Poprawa izolacji akustycznej muru
• Odporność na działanie glonów i grzybów
• Paroprzepuszczalność
• Niepalność

 

Zastosowanie

Zasyp przestrzeni międzyżebrowych perlitem ekspandowanym stosuje się dla poprawienia własności termoizolacyjnych muru obwodowego. Zasypanie szczelin w kształtkach perlitem powoduje poprawę przewodności cieplnej λ we wszystkich kierunkach. Dodatkową zaletą wynikającą z zasypu perlitem przestrzeni międzyżebrowych jest poprawa izolacji akustycznej muru.

 

Dane techniczne

Przedstawione poniżej dane techniczne dotyczą kształtek ceramicznych: THERMO STI 44, SUPERTHERM STI 49 oraz kształtki PLUS 44 produkowanych przez firmę Heluz. 

 

Wartości parametrów kształtek ceramicznych ze szczelinami zasypanymi perlitem i z pustymi szczelinami

THERMO STI 44 z perlitem bez perlitu
λ [W/mK] λ [W/mK]
1 - w kierunku x 0,077 0,102
1 - w kierunku y 0,146 0,277
1 - w kierunku z 0,159 0,674
PLUS 44 z perlitem bez perlitu
λ [W/mK] λ [W/mK]
1 - w kierunku x 0,113 0,132
1 - w kierunku y 0,217 0,351
1 - w kierunku z 0,235 0,750
SUPERTHERM 49 STI z perlitem bez perlitu
λ [W/mK] λ [W/mK]
1 - w kierunku x 0,08 0,105
1 - w kierunku y 0,149 0,280
1 - w kierunku z 0,162 0,677

x - poziomo prostopadle na muru, y - poziomo w płaszczyźnie muru, z - pionowo w płaszczyźnie muru

 

 

Bloczek ceramiczny dzięki swemu kształtowi i ułożeniu szczelin ma w każdym kierunku inne właściwości. Z przedstawionych powyżej danych wynika, że bloczek ceramiczny ma najgorsze właściwości termoizolacyjne w kierunku pionowym. Wpływa to bardzo niekorzystnie przy stawianiu muru na fundamencie betonowym, ponieważ dochodzi do strat ciepła z muru do fundamentu. Rozwiązaniem tego problemu jest wypełnienie przestrzeni międzyżebrowych w pierwszej warstwie muru perlitem ekspandowanym. Z przedstawionych powyżej danych wynika, że dzięki zastosowaniu perlitu, jako izolatora, następuje 4-5 krotna poprawa parametrów termoizolacyjnych bloczka w kierunku pionowym.

 

Analizując powyższe dane możemy zauważyć, że poprawa własności termoizolacyjnych bloczka występuje również w płaszczyźnie poziomej - prostopadłej do muru. Jest to płaszczyzna, przez którą następuje największa utrata ciepła ze względu na powierzchnię ścian zewnętrznych.

 

Stosując zasyp perlitem wszystkich warstw bloczkow w murze możemy ograniczyć całkowite straty ciepła przez ściany od 20-30%, w zależności od rodzaju zastosowanych kształtek.

 

Do zasypu bloczków zaleca się stosować perlit ekspandowany EP-180. Przy zasypie pierwszej warstwy muru wskazane jest zastosować perlit EP-180 w wersji hydrofobizowanej.

 

 Sposób wykonania

Zasypywanie przestrzeni międzyżebrowych perlitem można wykonywać bezpośrednio z worka lub za pomocą przesuwnego przyrządu do zaprawy, do którego sypany jest perlit, a przedmiot przesuwa się po murze.

Przed nałożeniem zaprawy nadmiar perlitu trzeba zmieść tak, aby zostały odkryte żebra w bloczkach, a zaprawa została połączona z bloczkiem.

W trakcie prac należy chronić bloczki zasypane, przed opadami atmosferycznymi.