WERMIKULIT FINE 0-1,6mm lekki naturalny minerał dla agrokultury, budownictwa i przemysłu

  • Duża odporność na wysokie temperatury
  • Bardzo dobre własności termoizolacyjne
  • Odporność na działanie glonów i grzybów
  • Wysoka dźwiękochłonność
  • Niepalny, ognioodporny
 
 Wermikulit to minerał (zbliżony do minerałów ilastych) powstały w efekcie naturalnego procesu wietrzenia biotytu, flogopitu, niektórych chlorytów i innych krzemianów zasobnych w magnez. POLSKA nie posiada złóż kopalin wermikulitowych. Swoistą cechą wermikulitu jest to, że po obróbce wysokotemperaturowej oddaje wodę międzypakietową i zwiększa swoją objętość 10-25 razy przechodząc w formę spęczniałą. Po takim procesie wermikulit ma bardzo niską gęstość i niebywałą trwałość w zakresie temperatur od - 260°C do 1200°C. Produkowany jest w 4 frakcjach ziarnowych (Medium, Fine, Super Fine, Micron).

Frakcja Uziarnienie [mm] Współcz. przew. ciepła λ Ciężar nasypowy [kg/m3]
LERGE 4 - 10 0,039-0,047 70-95
MEDIUM 1,6 - 4 90-135
 Fine 0 - 1,6 135-160
     Skład chemiczny [%]:
 
SiO2 - 38,0 - 49,0   CaO - 0,7 - 1,5
MgO - 20,0 - 23,5   TiO2 - 0,0 - 1,5
Al2O4 - 12,0 - 17,5   Cr2O3 - 0,0 - 0,5
FeO - 5,4 - 0,3   MnO - 0,1 - 0,3
Fe204 - 0,0 - 1,2   Cl - 0,0 - 0,5
K2O - 5,2 - 7,9   CO2 - 0,0 - 0,6
Na2O -     S - 0,0 - 0,2
 Właściwości wermikulitu:

  • nieorganiczny, nietoksyczny,
  • kolor: złoty do ciemnobrązowego,
  • kształt: harmonijkowe serpentynki,
  • nierozpuszczalny w wodzie,
  • wilgotność: 1,5 ± 1%,
  • zakres stosowania: - 260 do 1 200 ºC,
  • temperatura spiekania: 1 260 ºC,
  • temperatura rozpadu: 1 350 ºC,
  • pH: 6-9,
  • niska higroskopijność
 


Zastosowanie:

  • izolacje termiczne i akustyczne budynków (stropy, poddasza, strychy),
  • zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych (jako dodatek do natryskowych izolacji ogniochronnych),
  • izolacja i zabezpieczenie przeciwogniowe kominów,
  • jako zabezpieczenie obmurzy i fundamentów,
  • jako naturalny dodatek podnoszący ognioodporność produktów, stosowany m. in. w produkcji: tapet, ognioodpornych ścianek działowych, boksów biurowych, drzwi itp.,
  • jako materiał tworzący naturalne dno basenów,
  • jako wypełniacz w produkcji cegieł o wysokiej ognioodporności i efektywnych właściwościach termoizolacyjnych,
  • izolacja akustyczna podłóg, ścian, stropów,
  • jako zasypka ogniotrwała w przemyśle metalurgicznym i ceramicznym,
  • jako izolacja pieców wysokotemperaturowych, chłodni, rur, bojlerów itp.,
  • jako izolacja materiałów łatwopalnych, toksycznych itp.
  • jako środek antyzbrylający (niska higroskopijność i wysoka chłonność)


Temperatura stosowania:

Perlit ekspandowany może być stosowany w temperaturach od - 260°C do 1 200°C.

Opakowanie:

worki papierowe: 0,125 m3 (125 litrów); paleta (120cm x 80cm): 3 m3
worki foliowe: 0,100 m3 (100 litrów); paleta (120cm x 80cm): 2,4 m3
big - bagi (1 m3)
luz - dostawa cysternami

Magazynowanie i transport

Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Termin sładowania: bezterminowo. Nie wolno składować palety na palecie!