WERMIKULIT EKSPANDOWANY AGRO RÓWNIEŻ SZEROKO STOSOWANY W AGROKULTURZE

Duża odporność na wysokie temperatury

Bardzo dobre własności termoizolacyjne

Odporność na działanie glonów i grzybów

Wysoka dźwiękochłonność

Niepalny, ognioodporny

 

 
 

Wermikulit to minerał (zbliżony do minerałów ilastych) powstały w efekcie naturalnego procesu wietrzenia biotytu, flogopitu, niektórych chlorytów i innych krzemianów zasobnych w magnez. Polska nie posiada złóż kopalin wermikulitowych. Swoistą cechą wermikulitu jest to, że po obróbce wysokotemperaturowej oddaje wodę międzypakietową i zwiększa swoją objętość 10-25 razy przechodząc w formę spęczniałą. Po takim procesie wermikulit ma bardzo niską gęstość i niebywałą trwałość w zakresie temperatur od - 260°C do 1200°C. Produkowany jest w 4 frakcjach ziarnowych (Medium, Fine, Super Fine, Micron).

Frakcja Uziarnienie [mm] Współcz. przew. ciepła λ Ciężar nasypowy [kg/m3]


Large     4-10    039-0,047   70-95

Medium 1,6-4    039-0,047   95-135

Fine      0-1,6    039-0,047    135-160


Skład chemiczny [%]:
SiO2 - 38,0 - 49,0 CaO - 0,7 - 1,5
MgO - 20,0 - 23,5 TiO2 - 0,0 - 1,5
Al2O4 - 12,0 - 17,5 Cr2O3 - 0,0 - 0,5
FeO - 5,4 - 0,3 MnO - 0,1 - 0,3
Fe204 - 0,0 - 1,2 Cl - 0,0 - 0,5
K2O - 5,2 - 7,9 CO2 - 0,0 - 0,6
Na2O - S - 0,0 - 0,2


Właściwości wermikulitu:

nieorganiczny, nietoksyczny,

kolor: złoty do ciemnobrązowego,

kształt: harmonijkowe serpentynki,

nierozpuszczalny w wodzie,

wilgotność: 1,5 ± 1%,

zakres stosowania: - 260 do 1 200 ºC,

temperatura spiekania: 1 260 ºC,

temperatura rozpadu: 1 350 ºC,

pH: 6-9,

niska higroskopijność

Zastosowanie:

izolacje termiczne i akustyczne budynków (stropy, poddasza, strychy),

zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych (jako dodatek do natryskowych izolacji ogniochronnych),

izolacja i zabezpieczenie przeciwogniowe kominów,

jako zabezpieczenie obmurzy i fundamentów,

jako naturalny dodatek podnoszący ognioodporność produktów, stosowany m. in. w produkcji: tapet, ognioodpornych ścianek działowych, boksów biurowych, drzwi itp.,

jako materiał tworzący naturalne dno basenów,

jako wypełniacz w produkcji cegieł o wysokiej ognioodporności i efektywnych właściwościach termoizolacyjnych,

izolacja akustyczna podłóg, ścian, stropów,

jako zasypka ogniotrwała w przemyśle metalurgicznym i ceramicznym,

jako izolacja pieców wysokotemperaturowych, chłodni, rur, bojlerów itp.,

jako izolacja materiałów łatwopalnych, toksycznych itp.

jako środek antyzbrylający (niska higroskopijność i wysoka chłonność)

Temperatura stosowania:

Perlit ekspandowany może być stosowany w temperaturach od - 260°C do 1 200°C.

Opakowanie:

worki papierowe: 0,125 m3 (125 litrów); paleta (120cm x 80cm): 3 m3
worki foliowe: 0,100 m3 (100 litrów); paleta (120cm x 80cm): 2,4 m3
big - bagi (1 m3)
luz - dostawa cysternami

Magazynowanie i transport

Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Termin sładowania: bezterminowo. Nie wolno składować palety na palecie!

Ogrodnictwo

Wermikulit zastosowany w ogrodnictwie ma za zadanie utrzymywać ciepło, zawarte w granulkach o akordeonowych kształtach, posiadających budowę warstwową, płytkową. Ma doskonałe właściwości napowietrzania ziemi oraz utrzymywania wilgoci i składników pokarmowych niezbędnych do rozwoju korzeni, sadzonek oraz ziaren dla szybszego wzrostu.

Wermikulit jest stanu stałego, bezzapachowy, czysty, nie toksyczny i jałowy. Nie pleśnieje! Wartość pH – 8,5-10.
Wermikulit posiada właściwości wymiany kationów, może więc utrzymywać niezbędne dla uprawianych roślin amoniak, potas, wapń i magnez.
Wermikulit wymieszany z torfem lub mieszanką kory sosnowej zapewnia szybszy rozwój korzeni oraz stwarza możliwość zaczepienia dla młodych korzeni. Miesznka pomaga utrzymać powietrze, składniki odżywcze, wilgoć – uwalnia je kiedy rośliny ich potrzebują.
Wermikulit jest lekki, łatwy do przenoszenia oraz łatwy w mieszaniu z ziemią, torfem, nawozami, pestycydami i herbicydami.

Zaleca się wymieszanie go z perlitem oraz piaskiem. Taka mieszanka doskonale nadaje się do rozsiewania różnych nasion oraz sadzonek.

Wsadzanie zaszczepek (sadzonek) - do tego celu doskonały jest wermikulit medium Wystarczy wysypać wermikulit, podlać go dokładnie wodą i wsadzić zaszczepki

Jako odżywka dla gleby - gdy gleba jest zbyt ciężka i lepka, wystarczy dodać do niej wermikulit oraz perlit w proporcji 1:4 (1:3) ilości gleby. Dzięki temu tworzą się specjalne kanały sprawiające, że gleba "oddycha".Wykorzystanie wermikulitu w hodowli ogrodowej kwiatów, warzyw, jak również kwiatów doniczkowych, dostarcza niezbędnego powietrza, które przyśpiesza wzrost roślin. W przypadku zbyt piaszczystej gleby, pomaga zatrzymać w niej wodę i powietrze - czynniki warunkujące rozwój roślin.

Kiełkowanie nasion - Wykorzystując sam wermikulit lub w połączeniu z ziemią albo torfem, unikamy problemów związanych z podlewaniem. Nawet w bardzo gorącym klimacie (zostało to potwierdzone przez hodowcę z Kaliforni), rośliny mają zapewniony rozwój. Zauważalne będzie nie tylko, że więcej nasion będzie kiełkować, ale będą one kiełkować szybciej. Stosując sam wermikulit, zaleca się odżywianie nasion delikatnym nawozem sztucznym gdy pojawią się pierwsze liście (dawka: jedna łyżeczka na 1 galon wody).

Doniczkowa hodowla roślin - wykorzystując wermikulit unika się problemu zbyt zwartej (ubitej) gleby. Łącząc wermikulit z ziemią, torfem, kompostem zapewnia się doskonałą kontrolę wilgotności oraz napowietrzania gleby. Korzenie rozrastają się szybciej, bardziej równomiernie i nie wymagają częstego podlewania.

Bulwy (cebulki) - zasypujemy, umieszczone w kontenerze bulwy wermikulitem. Siła absorpcji wermikulitu działa w tym przypadku jako regulator, przeciwdziałając pleśnieniu i wahaniom wilgotności podczas przechowywania bulw. Dodatkowo bulwy są chronione przed nadmiernymi zmianami temperatur.

Hydroponiczna uprawa roślin - Jest to bezglebowa uprawa roślin w zbiornikach wodnych, w których rolę roztworu glebowego spełnia sztucznie sporządzony roztwór soli mineralnych. Rośliny najpierw zakorzeniają się w materiale obojętnym chemicznie, którym może być między innymi wermikulit, a następnie zapuszczają korzenie do roztworu. Zalety tej metody są następujące:- wyższe plony w porównaniu z tradycyjną uprawą

zapewnia długi żywot roślinnym kompozycjom
brak zagrożenia nadmiernym podlaniem rośliny
wyraźnie zwiększa wilgotność wokół rośliny
prostota, skuteczność

Uprawa rośliny metodą hydroponiczną ma miejsce w specjalnych pojemnikach, zaopatrzonych we wskaźnik poziomu wody i rurkę do podawania odżywki. Pojemniki są wypełniane specjalnymi glinianymi granulkami. Ich zadaniem jest absorbowanie wilgoci i utrzymywanie korzeni rośliny na miejscu. Nie pełnią one funkcji odżywczej, są ponadto obojętne chemicznie. Nawóz w tej metodzie podawany jest 2-3 razy do roku. Wymagania rośliny co do wilgotności nie zmieniają się. Zastosowanie wermikulitu w powyższej metodzie wyraźnie wzrasta.

Podłoże hodowlane

Podłoże podtrzymuje korzenie, zatrzymuje wodę, substancje odżywcze i tlen. Dzięki temu są one dostępne roślinie. Dostępne są różnorakie podłoża, zarówno organiczne, jak i sztuczne. Podłoże neutralne zapewnia dopływ substancji rozpuszczalnych w wodzie, ale nie dostarcza roślinie pożywienia. Po pewnym czasie rozwój rośliny zostaje spowolniony. Przyczyny takiego stanu rzeczy są dwojakie:

korzenie mają za mało miejsca
substancje odżywcze w glebie uległy wyczerpaniu

Hodowla

Fermy drobiu należą do największych emitorów zanieczyszczeń typu chemicznego (gazy), biologicznego (mikroorganizmy) i mechanicznego (pyły). Ponadto znaczna jest też emisja pyłów i kurzu. Sposobem na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrznych jest m.in INSTALACJAkosztownych urządzeń. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza można również uzyskać poprzez dodatki do ściółki preparatów mineralno-organicznych lub niektórych naturalnych glikokrzemianów m.in wermikulitu. Posiada on doskonałe właściwości sorpcyjne, pochłaniając gazy i wodę, poprawiając równocześnie wartość nawozową ściółki.

Perlit agro - Inne produkty w tej kategorii