vapex-absorbent-pl.jpg

Pliki do pobrania

VAPEX - ABSORBENT DLA PRZEMYSŁU Nowoczesny sorbent dla przemysłu i filtracji

Nowoczesny środek ekologiczny,

Oczyszcza wodę i miejsce pracy z ropy, benzyny i olejów

 

Vapex :

- absorbuje ropopochodne materiały pływające i rozproszone w wodzie, oczyszcza wody ściekowe z substancji oleistych

- pochłania rozlane ropopochodne substancje i oleiste nieczystości w garażach , warsztatach, ciepłowniach, na lotniskach, stacjach benzynowych itp.

- może być stosowany do oczyszczania wód podziemnych

 

Vapex jest białą sypką substancją ziarnistą , wyprodukowaną z perlitu ekspandowanego. Stosowany jest jako absorbent niepożądanych (szkodliwych) materiałów ( również z mieszanki materiałów pożądanych i niepożądanych).

 

Vapex odpowiada wymaganiom określonym w poniższej tabeli:

Właściwość

 

 

 

Gęstość nasypowa

 

kg/m3

do 180

Ziarnistość (mm)

poniżej 0,315

%

max40 %

 

poniżej 1,0

%

30 - 80 %

 

1,0 - 4,0

%

20 - 70 %

Wilgotność

 

%

2

Absorpcja ropy naftowej

 

l/m3

max. 350

 

 

Z powodzeniem absorbuje ropę, benzynę, olej, tłuszcze, smary, terpentynę i inne tłuste ciecze rozlane na ziemię pływające i rozproszone w wodzie. Przy kontakcie mieszanki wody i ropnych produktów wchłania najpierw produkty ropne.

Vapex jest materiałem niepalnym, nie szkodzi zdrowiu i ma nieograniczoną żywotność. Jest lekki, pływa na wodzie( jego ciężar zasypowy wynosi maksymalnie 250 kg / m3 ).Właściwości te predystynują środek do używania go w celu usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z wody i ziemi. Sposób i efektywność wykorzystania Vapexu przy likwidacji ropopochodnych  zanieczyszczeń zależy od stopnia zanieczyszczenia oraz charakteru rozpuszczonych w wodzie związków. Długotrwałe działanie soli (np. NaCl , NaNO3 , KH2PO4 , Na2SO4), rozcieńczonego kwasu siarkowego i fosforowego obniża sprawność Vapexu.

 

Sposób użycia Vapexu

 

1. Oczyszczanie podłóg hal fabrycznych, garażów, stacji benzynowych, warsztatów , zakładów i kotłowni zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi

Czyszczenie podłogi polega na posypaniu jej Vapexem w  ilości wystarczającej do wchłonięcia zanieczyszczeń. Po pewnym czasie sprzątamy środek ręcznie lub mechanicznie.

W przypadku stosowania Vapexu na mokrą podłogę ilość absorbowanej  substancji nie powinna być niższa niż 350 l na 1 m3   Vapexu.

 2. Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni wód stojących

 

Sposób I . Vapex należy rozsypać na powierzchnię wody koniecznie po stronie nawietrznej. Wiatr i naturalne falowanie powierzchni "rozciągnie" środek po całej powierzchni .Nasiąknięty Vapex możemy pozbierać np. zbieraczami sieciowymi. Przy tym sposobie użycia 1 mVapexu pochłonie 250 - 400 l ropy.

Sposób II. Vapex może być  pakowany w „rękawy” o średnicy  0,08 m i długości 1,2 m lub 3,0 m oraz „poduszeczki”o wymiarach 0,3x0,3 m  . Opakowany Vapex  jest lżejszy od wody i nie tonie. Materiał użyty na opakowanie jest w pełni przepuszczalny dla wody i zanieczyszczeń.

W celu usunięcia zanieczyszczeń należy umieścić na powierzchni wody wyżej opisane elementy w ilości wystarczającej do zebrania zanieczyszczeń. Po wchłonięciu zanieczyszczeń pojemniki z Vapexem należy zebrać i poddać utylizacji.

3. Usuwanie produktów ropopochodnych z wód bieżących.

 

Z wód bieżących ( potoków , kanałów itp.) można usunąć zanieczyszczenia ropopochodne za pomocą stałych lub pływających ścian filtracyjnych.

Całą szerokość cieku  wodnego przedziela się ścianą filtracyjną ( sztywna konstrukcja zdolna do wytrzymania naporu płynącej wody) . Od strony napływu wody wysypujemy Vapex w ilości wystarczającej do zebrania napływających zanieczyszczeń. Utworzony w ten sposób filtr zbiera zanieczyszczenia , a przepuszcza wodę. W przypadku , kiedy nurt cieku jest wartki, trzeba umieścić szeregowo kilka ścian filtracyjnych.

W tym zastosowaniu 1 m3 Vapexu może wychwycić co najmniej 350 l substancji zanieczyszczającej.

  1. Oczyszczanie wód z substancji zanieczyszczających rozproszonych w całej objętości.

W przypadku zanieczyszczenia wody substancjami rozproszonymi w całej objętości  ( np. zaolejenie dolnej warstwy wody , zanieczyszczona woda technologiczna ) istnieje możliwość jej oczyszczenia za pomocą filtrów ciśnieniowych , gdzie czynnikiem filtrującym jest Vapex .

Jeżeli woda zawiera znaczną  ilość zanieczyszczeń , wskazane jest umieszczenie przed filtrem vapexowym mechanicznego zbieracza zanieczyszczeń .

 

  1. Oczyszczanie wód ściekowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi

 
Vapex należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym jego wymycie ( np. worek z materiału przepuszczalnego). Ilość należy dostosować do stopnia zanieczyszczenia ścieków i szybkości ich przepływu.

 

  1. Gaszenie płonących substancji ropopochodnych

 

Vapex może być stosowany do gaszenia płonących substancji ropopochodnych. Działanie jego   polega na tym , że rozsypany na palącą się substancję  ropopochodną pochłania ją , zmniejszając tym samym ilość potencjalnego paliwa. Dzięki temu możliwa jest łatwiejsza lokalizacja i likwidacja pożaru. Vapex jest substancją niepalną , topi się dopiero w temperaturze  powyżej 900 °C .