TERMOBETON TB2 λ 0,19 [W/mK] Lekki jastrych termoizolacyjny o właściwościach akustycznych

TERMOBETON TB2

 

  • Płynna regulacja grubości od 5 - 10 cm
  • Pięciokrotnie lepsza izolacyjność cieplna od tradycyjnych wylewek
  • Wysoka skuteczność w całym okresie eksploatacji
  • Czterokrotne odciążenie konstrukcji stropu w porównaniu z tradycyjną warstwą betonu/wylewki 

 

Opis wyrobu:

Jastrych perlitowy Termobeton TB2 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką, produkowaną na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających, poprawiających parametry użytkowe gotowego wyrobu. Stanowi doskonałą izolację termiczną i akustyczną, jest całkowicie niepalny, odporny na działanie grzybów.

Zastosowanie:

Jastrych perlitowy Termobeton TB2 przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej na tradycyjnych stropach żelbetowych, prefabrykowanych oraz na stropach, które wymagają zastosowania lekkiego podkładu ze względu na ograniczoną nośność.

 
   TERMOBETON TB2 przeznaczony jest do wykonywania:
  • ciepłochronnych jastrychów bezpośrednio na stropach lub na podkładzie termoizolacyjnym TERMOBETON TB1,
  • poprawienia tłumienności i izolacyjności akustycznej posadzki
  • jastrychów termoizolacyjnych, jako izolacji termicznej podłogi na gruncie,
  • izolacji termicznej balkonów i tarasów.

 

Przygotowanie podłoża:
   Powierzchnię należy oczyścić z luźno związanych elementów, a następnie odkurzyć. Przymocować taśmę elastyczną w miejscach połączeń podłogi ze ścianami w celu zamortyzowania naprężeń destabilizujących podłogę. Taśma powinna nachodzić na powierzchnie boczne ściany do wysokości podkładu wraz z wylewką.

 

Mieszanie:
   TERMOBETON TB2 miesza się z wodą w proporcji 12-15 litrów wody na 1 worek wylewki (50 litrów). Czas mieszania powinien wynosić 4-5 minut. Po wymieszaniu należy sprawdzić konsystencję zaprawy i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody.
 

Konsystencja

   Gęstoplastyczna masa


Uwaga: Zawsze mieszać całą zawartość worka.

Sposób użycia:
   Ułożenie jastrychu powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tak jak w przypadku tradycyjnych wylewek betonowych. Minimalna grubość wylewki wynosi 5 cm. W celu ograniczenia możliwości powstania rys skurczowych zaleca się zastosowanie zbrojenia rozproszonego wylewki, poprzez dodanie do wylewki włókien polipropylenowych.
Temperatura stosowania:
   Temperatura podłoża i otoczenia od + 5ºC do + 30ºC.
Dane Techniczne:
Współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,19 [W/mK]
Współczynnik izolacyjności akustycznej (średnia ważona) Rw=35-40dB (w zakresie grubości 50-100mm) wg ISO 10140
Współczynnik tłumienności akustycznej (średnia ważona)  αw=0,25-0,30 ((w zakresie grubości 50-100mm) wg ISO 11654
Wytrzymałość na ściskanie 4,5 [N/mm2]
Reakcja na ogień A1 - materiał niepalny
Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy 570-630 [kg/m3]
Wydajność Z 1 worka suchej mieszanki:
0,85 m2 wylewki o grubości 5 cm

 

Opakowanie:
    Worek: 50 litrów Paleta: 1,5 m
Czyszczenie narzędzi:
   wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy
Magazynowanie i transport:
   Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Produkt w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu można magazynować przez 12 miesięcy licząc od daty produkcji. Nie wolno składować palety na palecie.
Uwaga:
   Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić skórę i oczy, w razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi!