TERMOBETON TB1 - lekki podkład termobetonowy perlitowy podkład termoizolacyjny

TERMOBETON TB1
Podkład termoizolacyjny perlitowy
 
  • Płynna regulacja grubości podkładu od 5-20 cm
  • Łatwe wykonanie izolacji na nierównych podłożach
  • Ośmiokrotnie lepsza izolacyjność od tradycyjnych wylewek
  • Wysoka skuteczność w całym okresie eksploatacji
  • Stabilność podkładu - brak klawiszowania płyt
Opis wyrobu:

Podkład termoizolacyjny jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką, produkowaną na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających, poprawiających parametry użytkowe gotowego wyrobu. Stanowi doskonałą izolację termiczną i akustyczną, jest całkowicie niepalny, odporny na działanie grzybów, nie stanowi siedliska dla owadów i gryzoni.

Zastosowanie:

Lekki podkład podłogowy przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej na tradycyjnych stropach żelbetowych, prefabrykowanych oraz na stropach, które wymagają zastosowania lekkiego podkładu ze względu na ograniczoną nośność.

TERMOBETON TB1 przeznaczony jest do wykonywania:

  • ciepłych i ogniotrwałych podkładów pod wylewki perlitowe (np. TERMOBETON TB2), jak również pod tradycyjne wylewki betonowe,
  • izolacji termicznej i akustycznej stropów nieużytkowych lub o ograniczonej używalności,
  • izolacji termicznej pod ogrzewanie podłogowe,
  • izolacji podłogi na gruncie,
  • izolacji termicznej balkonów i tarasów
Przygotowanie podłoża:

Powierzchnię należy oczyścić z luźno związanych elementów, a następnie odkurzyć. Przymocować taśmę elastyczną w miejscach połączeń podłogi ze ścianami w celu zamortyzowania naprężeń destabilizujących podłogę. Taśma powinna nachodzić na powierzchnie boczne ściany do wysokości podkładu wraz z wylewką.

Mieszanie:

TERMOBETON TB1 miesza się z wodą w proporcji 8-10 litrów wody na 1 worek podkładu (50 litrów). Czas mieszania powinien wynosić 4-5 minut.

 

Konsystencja: półmokra (sypka wilgotna masa).
Uwaga: Zawsze mieszać całą zawartość worka.

Sposób użycia:

Ułożenie podkładu powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tak jak w przypadku tradycyjnych wylewek betonowych. Minimalna grubość podkładu 4-5 cm.

Temperatura stosowania:

Temperatura podłoża i otoczenia od + 5ºC do + 30ºC.

Dane Techniczne:
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,10 [W/mK]
Wytrzymałość na ściskanie 1,3[N/mm2]
Reakcja na ogień A1 - materiał niepalny
Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy 280-320 [kg/m3]
Wydajność Z 1 worka suchej mieszanki:
0,90-0,95 m2 podkładu o grubości 5 cm

 

Opakowanie:

Worek: 50 litrów
Paleta: 1,5 m3

Czyszczenie narzędzi:

wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy

Magazynowanie i transport:

Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Produkt w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu można magazynować przez 12 miesięcy licząc od daty produkcji. Nie wolno składować palety na palecie.

Uwaga:

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić skórę i oczy, w razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi!