obr1111.jpg

Pliki do pobrania

Perlitobetony - lekkie wylewki podłogowe i stropowe technologia wykonywania lekkich PTB na placu budowy

Perlitobetony - lekkie wylewki

podłogowe i stropowe

 

- Bardzo dobre własności termoizolacyjne
- Doskonała izolacja akustyczna
- Łatwe do wykonania na nierównych podłożach
- Odporne na działanie grzybów i glonów
- Paroprzepuszczalne, Niepalne
- Wysoka skuteczność izolacji w całym okresie
  eksploatacji

Opis wyrobu:

PERLITOBETONY to rodzaj bardzo lekkich betonów izolacyjnych lub izolacyjnokonstrukcyjnych, które pod względem izolacji cieplnej i akustycznej należą do najlepszych materiałów budowlanych. Składają się z kompozycji perlitu i cementu o następujących właściwościach: masa objętościowa 250-1200 [kg/m3], przewodnictwo cieplne λ = 0,07-0,25 [W/mK], ognioodporność do 900°C, wytrzymałość na ściskanie od 0,5 do 10 [MPa]. 

Zastosowanie:

Odpowiednio dobierając recepturę, można uzyskiwać mieszanki PTB o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach. Lżejsze (o dużej zawartości perlitu i mniejszym udziale cementu) służą głównie do wykonywania termopodkładów, natomiast cięższe (z większą obecnością cementu i ewentualnie piasku) służą do wykonywania termowylewek. 

    • izolacja cieplna i akustyczna podłóg, stropów oraz stropodachów
    • produkcja kształtek i osłon termoizolacyjnych produkowanych monolitycznie lub jako prefabrykaty,
    • do odlewania fundamentów pod urządzenia pracujące w warunkach ekstremalnych temperatur (od -200 do 900°C),
    • do produkcji okładzin ognio i termoodpornych (zabezpieczenie kanałów ogniowych, izolacja termiczna pieców, kotłów oraz wysokotemperaturowych reaktorów chemicznych.
    • Do wykonywania termoizolacyjnych przegród poziomych