PERLIT THERM M5 - ciepłochronna zaprawa murarska ciepłochronna perlitowa zaprawa murarska

Właściwości:

  • Likwiduje mostki termiczne
  • Łatwa w obróbce
  • Stabilna po nałożeniu
  • Paroprzepuszczalna
  • Mrozo i wodoodporna


Opis wyrobu:
Zaprawa ciepłochronna jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką, produkowaną na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających, poprawiających parametry użytkowe gotowej zaprawy.

Zastosowanie:
Zaprawa ciepłochronna PERLIT THERM M5 przeznaczona jest do murowania ścian z wszelkich znormalizowanych i dopuszczonych do stosowania materiałów budowlanych, takich jak: ceramika poryzowana, beton komórkowy, pustaki keramzytowe, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, gazobeton, itp. Przeznaczona jest do wznoszenia murów zewnętrznych i wewnętrznych.

Przygotowanie podłoża:
Powierzchnie łączone zaprawą należy oczyścić z piasku, kurzu oraz pozostałości starych zapraw. Elementy murowe należy zwilżyć wodą przed przystąpieniem do murowania.

Mieszanie:
Zaprawę miesza się z wodą w proporcji 10-12 litrów wody na 1 worek zaprawy (30 litrów). Czas mieszania powinien wynosić 2-3 minuty. Po wymieszaniu należy sprawdzić konsystencję zaprawy i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody.

Sposób użycia:
Zaprawę należy układać na pełną spoinę. Zalecana grubość spoiny wynosi 10-20 mm. W trakcie prac murarskich należy przestrzegać wskazówek producenta bloczków lub cegieł. Prace murarskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Temperatura stosowania:
Temperatura podłoża i otoczenia od + 5ºC do + 30ºC.

Czas przydatności do użycia:
Do 4 godzin od momentu wymieszania z wodą.

Dane techniczne:

Klasa zaprawy M5 wg normy PN-EN 998-2:2004
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,15 [W/mK]
Wytrzymałość na ściskanie 5,2 [N/mm2]
Wytrzymałość na zginanie 1,4 [N/mm2]
Ciężar nasypowy suchej zaprawy 350-370 [kg/m3]
Reakcja na ogień A1 - materiał niepalny
Zawartość powietrza w świeżej zaprawie 25 [%]
Absorpcja wody 0,28 [kg/m2min0,5]
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ 9,75
Wydajność Z 1 worka zaprawy: 1,4 m2 ściany - beton komórkowy 36 cm
  1,1 m2 ściany - porotherm 44 cm P+W
Zawartość chlorków rozpuszczonych w wodzie 0,009 %
Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-2  


Opakowanie:
Worek: 30 litrów Paleta: 1,5 m3 (50 worków po 30 litrów) - waga ok. 600 kg

Czyszczenie narzędzi:
wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy

Magazynowanie i transport:
Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Produkt w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu można magazynować przez 12 miesięcy licząc od daty produkcji. Nie wolno składować palety na palecie.

Uwaga:
Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić skórę i oczy, w razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi!