PERLIT EKSPANDOWANY EP 100 lekki naturalny granulat termoizolacyjny w frakcji 0 - 0,5 mm

Bardzo dobre własności termoizolacyjne λ 0,04 [W/mK]

Odporny na działanie glonów i grzybów

Doskonale izoluje akustycznie

Paroprzepuszczalny, Niepalny (niepalnosć na poziomie A1 )

Obojętny chemicznie, Sterylny