NOWAP - ABSORBENT DLA PRZEMYSŁU Nowoczesny sorbent dla przemysłu

Nowoczesny środek ekologiczny,

Oczyszcza miejsce pracy z ropy, benzyny i olejów

 

NOWAP :

- absorbuje ropopochodne materiały pływające i rozproszone w wodzie, oczyszcza z substancji oleistych oraz wodnych

- pochłania rozlane ropopochodne substancje i oleiste nieczystości w garażach , warsztatach, ciepłowniach, na lotniskach, stacjach benzynowych itp.

 

NOWAP jest żółtawą sypką substancją ziarnistą , wyprodukowaną z perlitu ekspandowanego. Stosowany jest jako absorbent niepożądanych (szkodliwych) materiałów ( również z mieszanki materiałów pożądanych i niepożądanych).

 

NOWAP odpowiada wymaganiom określonym w poniższej tabeli:

 

Właściwość

 

 

 

Gęstość nasypowa

 

kg/m3

do 180

Ziarnistość (mm)

poniżej 0,315

%

max40 %

 

poniżej 1,0

%

30 - 80 %

 

1,0 - 4,0

%

20 - 70 %

Wilgotność

 

%

2

Absorpcja ropy naftowej

 

l/m3

max. 350

Z powodzeniem absorbuje ropę, benzynę, olej, tłuszcze, smary, terpentynę i inne tłuste ciecze rozlane na ziemię . Przy kontakcie mieszanki wody i ropnych produktów wchłania najpierw produkty ropne.

NOWAP jest materiałem niepalnym, nie szkodzi zdrowiu i ma nieograniczoną żywotność.( jego ciężar zasypowy wynosi maksymalnie 350 kg / m3 ).Właściwości te predystynują środek do używania go w celu usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z wody i ziemi. Sposób i efektywność wykorzystania NOWAPU przy likwidacji ropopochodnych  zanieczyszczeń zależy od stopnia zanieczyszczenia oraz charakteru rozpuszczonych w wodzie związków. Długotrwałe działanie soli (np. NaCl , NaNO3 , KH2PO4 , Na2SO4), rozcieńczonego kwasu siarkowego i fosforowego obniża sprawność NOWAPU.

 

Sposób użycia NOWAPU

  1. Oczyszczanie podłóg hal fabrycznych, garażów, stacji benzynowych, warsztatów , zakładów i kotłowni zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi

 

Czyszczenie podłogi polega na posypaniu jej NOWAPEM w  ilości wystarczającej do wchłonięcia zanieczyszczeń. Po pewnym czasie sprzątamy środek ręcznie lub mechanicznie.

W przypadku stosowania NOWAPU na mokrą podłogę ilość absorbowanej  substancji nie powinna być niższa niż 350 l na 1 m3