Izolacja termiczna tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym Izolacja termiczna tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym

Izolację termiczną tarasu wykonujemy w celu zapobieżenia wychłodzenia pomieszczenia pod tarasem oraz ograniczenia naprężeń w płycie, które pojawiłyby się na skutek dużych różnic temperatur w okresie zimowym. Skutkiem dużych naprężeń może być odpadanie płytek ceramicznych stanowiących wykończenie płyty tarasu. Izolację termiczną tarasu możemy wykonać za pomocą perlitu ekspandowanego w postaci lekkich betonów izolacyjnych, tzw. perlitobetonów. Aby izolacja termiczna mogła spełnić swoją rolę bardzo ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

 Zalety:
    • skutecznie likwiduje mostki termiczne
 
    • perlitobeton stanowi stabilną podbudowę pod warstwę wykończeniową (nie potrzeba stosować warstwy dociskowej),
 
    • jednolita warstwa ociepleniowa w połączeniu ze stabilnością wymiarową wyrobu gwarantuje zachowanie pełnej skuteczności ocieplenia w całym okresie eksploatacji budynku.
 

 

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnię należy oczyścić z luźno związanych elementów, a następnie odpylić.

Sposób wykonania:

Bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej wykonujemy paroizolację (folia PE 0,2 mm). Następnie w miejscach połączeń izolacji termicznej ze ścianą należy przymocować taśmę brzegową w celu zamortyzowania naprężeń. Taśma powinna nachodzić na powierzchnie boczne ściany do wysokości izolacji termicznej.

 

Następnym etapem jest wykonanie warstw izolacji termicznej. W pierwszym etapie wykonujemy podkład perlitowy (Perlitobeton PTB 300), a następnie wylewkę perlitową (Perlitobeton PTB 600).

 

Po wysezonowaniu warstwy izolacji termicznej (14 dni) możemy nałożyć hydroizolację. Warstwę wykończeniową (np. płytki) układamy po 24 godzinach od wykonania hydroizolacji.

Receptura:
Składnik Jednostka mary Podkład perlitowy PTB 300 Wylewka perlitowa PTB 600
Perlit EP-180 [l] 125 62,5
Perlit EP-150 [l] - 62,5
Cement 32,5 R [kg] 19 35
Premix - podkład perlitowy [g]] 50 -
Premix - wylewka perlitowa [g]] - 50
Woda [l] 20-23 27-30
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] 0,07 0,14
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 1,3-1,5 5,5-6,0
Masa objętościowa [kg/m3] 300 600
Mieszanie:
Zarówno podkład, jak i wylewkę perlitową można mieszać w betoniarce lub za pomocą mieszadła koszykowego.

Poszczególne składniki należy dodawać w kolejności:

woda - premiks - cement - perlit

Zaleca się wstępne wymieszanie premiksu oraz cementu wraz z wodą za pomocą mieszadła koszykowego. Konsystencja powinna być spieniona. Tak przygotowaną mieszankę dozujemy do betoniarki i dodajemy perlit. Czas mieszania nie powinien przekraczać 4-5 minut.

Perlitobeton PTB 600 może być położony bezpośrednio po związaniu podkładu.
 W celu ograniczenia możliwości powstania rys skurczowych zaleca się zastosowanie zbrojenia rozproszonego wylewki, poprzez dodanie do wylewki włókien polipropylenowych (długość włókien: 6-12 mm). Poprawę własności aplikacyjnych wylewki uzyskuje się poprzez dodanie plastyfikatora do betonu. Włókien ani plastyfikatora nie stosuje się do podkładu pod wylewkę.

Sposób użycia:

Ułożenie wylewki powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tak jak w przypadku tradycyjnych wylewek betonowych. Minimalna grubość wylewki 4-5 cm.

Temperatura stosowania:

Temperatura podłoża i otoczenia od + 5ºC do + 30ºC.