Izolacja termiczna stropu za pomocą perlitu w formie luźnego zasypu Izolacja termiczna stropu za pomocą perlitu w formie luźnego zasypu

Perlit ekspandowany posiada bardzo dobre parametry izolacyjne, jest materiałem pochodzenia naturalnego, chemicznie obojętny oraz niepalny. Jest odporny na pleśnie i grzyby. Nie stanowi pożywki ani siedliska dla owadów oraz gryzoni. Do wykonania izolacji stosuje się Perlit EP-180. Frakcję tę, dzięki odpowiednio dobranemu uziarnieniu możemy zaklinować, co umożliwia uzyskanie stabilnego podłoża pod podkład podłogowy.


Sposób wykonania:
Podłoże (strop) zasypujemy perlitem i rozprowadzamy go równomiernie po całej powierzchni. Grubość warstwy perlitu zazwyczaj wynosi od 5-15 cm.

Następnie zagęszczamy perlit, wykorzystując do tego celu ręczny ubijak płytowy lub płyty styropianu. Prawidłowo zagęszczony perlit zmniejsza swoją objętość o około 10%.

Na zagęszczonym perlicie rozkładamy folię budowlaną. Do ścian i innych elementów konstrukcyjnych wzdłuż całego obwodu podłogi należy przymocować pasy systemowej taśmy brzegowej, folii polietylenowej lub paski styropianu, o grubości około 1 cm. Prawidłowo wykonana dylatacja zabezpiecza przed przenoszeniem drgań z podłogi na ściany, zwiększając tym samym komfort akustyczny w pomieszczeniach. Pasy powinny być ułożone, co najmniej do wysokości planowanej posadzki.

Kolejnym etapem jest wykonanie zbrojenia. Do tego celu stosujemy siatkę z prętów o średnicy 4-6 mm i oczku 10x10 cm. Po wykonaniu zbrojenia dogęszczamy perlit za pomocą, np. lekkiej, mechanicznej zagęszczarki płytowej.

Następnym etapem jest wykonanie wylewki perlitowej (Perlitobeton PTB 800) według poniższej receptury, o grubości minimum 6 cm.

Receptura:
Składnik Jednostka miary Perlitobeton PTB 800
Perlit EP-180 [l] 62,5
Perlit EP-150 [l] 62,5
Cement 32,5 R [kg] 50
Premix - podkład perlitowy [g]] 50
Woda [l] 32-36
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] 0,19
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 10,8-11,3
Masa objętościowa [kg/m3] 800
1 worek perlitu = 125 l
Mieszanie:
 
Wylewkę perlitową można mieszać w betoniarce lub za pomocą mieszadła koszykowego.
 
Poszczególne składniki należy dodawać w kolejności:
 
woda - premiks - cement - perlit
 
Zaleca się wstępne wymieszanie premiksu oraz cementu wraz z wodą za pomocą mieszadła koszykowego. Konsystencja powinna być spieniona. Tak przygotowaną mieszankę dozujemy do betoniarki i dodajemy perlit. Czas mieszania nie powinien przekraczać 4-5 minut.
 
1 m3 perlitu = 0,80 - 0,85 m3 wylewki
 
Konsystencja gotowego perlitobetonu: PTB 800 - gęstoplastyczna masa
 

W celu ograniczenia możliwości powstania rys skurczowych zaleca się zastosowanie zbrojenia rozproszonego wylewki, poprzez dodanie do wylewki włókien polipropylenowych (długość włókien: 6-12 mm). Poprawę własności aplikacyjnych wylewki uzyskuje się poprzez dodanie plastyfikatora do betonu. Ułożenie wylewki powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tak jak w przypadku tradycyjnych wylewek betonowych.

Temperatura stosowania:
Temperatura podłoża i otoczenia od + 5ºC do + 30ºC.