Izolacja termiczna pod ogrzewanie podłogowe Izolacja termiczna pod ogrzewanie podłogowe

Poprawne działanie ogrzewania podłogowego zależy między innymi od prawidłowego wykonania izolacji cieplnej. Stosując perlitobeton jako warstwę izolacji termicznej uzyskujemy płaską, suchą i wytrzymałą na ściskanie powierzchnię. Do wykonania warstwy izolacji termicznej stosuje się Perlitobeton PTB 300.

 

 

Zalety:
    • stosując perlitobeton, jako izolację termiczną pod ogrzewanie podłogowe unikamy stosowania folii, która powoduje skraplanie się pary wodnej,
 
    • podkład izolacyjny z perlitobetonu gwarantuje duże bezpieczeństwo, dzięki stabilnej podbudowie (jednolita warstwa podkładu),
 
    • w łatwy sposób niwelujemy nierówności podłoża (bez dodatkowych prac)
 
    • zbędna staje się warstwa wyrównawcza z piasku, rury i przewody mogą być swobodnie prowadzone w warstwie perlitobetonu.
 

Sposób wykonania:

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnię należy oczyścić z luźno związanych elementów, a następnie odkurzyć. Przymocować taśmę elastyczną w miejscach połączeń podłogi ze ścianami w celu zamortyzowania naprężeń destabilizujących podłogę. Taśma powinna nachodzić na powierzchnie boczne ściany do wysokości podłogi.

Receptura:
Składnik Jednostka miary Perlitobeton PTB 300
Perlit EP-180 [l] 125
Perlit EP-150 [l]  
Cement 32,5 R [kg] 19
Premix - podkład perlitowy [g]] 50
Woda [l] 20-23
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] 0,07
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 1,3 - 1,5
Masa objętościowa [kg/m3] 300
1 worek perlitu = 125 l
Mieszanie:
 
Perlitobeton PTB 300 można przygotować poprzez wymieszanie składników w betoniarce lub za pomocą mieszadła koszykowego.
 
Poszczególne składniki należy dodawać w kolejności:
 
woda - premiks - cement - perlit
 
Zaleca się wstępne wymieszanie premiksu oraz cementu wraz z wodą za pomocą mieszadła koszykowego. Konsystencja powinna być spieniona. Tak przygotowaną mieszankę dozujemy do betoniarki i dodajemy perlit.
 
Czas mieszania nie powinien przekraczać 4-5 minut.
 


Konsystencja gotowego perlitobetonu PTB 300 - półmokra (sypka wilgotna masa).

Wydajność:

1 m3 perlitu = 0,95 - 1,00 m3 Perlitobetonu PTB 300

Sposób użycia:

Ułożenie perlitobetonu powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tak jak w przypadku tradycyjnych wylewek betonowych. Minimalna grubość 4-5 cm.

Temperatura stosowania:

Temperatura podłoża i otoczenia od + 5ºC do + 30ºC.