Izolacja termiczna i akustyczna podłogi na legarach Izolacja termiczna i akustyczna podłogi na legarach

Izolację termiczną i akustyczną podłogi na legarach możemy wykonać na dwa sposoby:

a/ wypełnienie przestrzeni między legarami perlitem

Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wykonania izolacji podłogi na legarach. Nie musimy docinać płyt izolacyjnych, wszelkie nierówności podłoża można w łatwy sposób skompensować za pomocą perlitu.

Przykład 1
Sposób wykonania:
Perlit EP-180 wsypujemy luzem pomiędzy legary, a następnie zagęszczamy go (np. za pomocą płyty styropianowej). Po zagęsz-czeniu na całą powierzchnię nakładamy folię paroprzepusz-czalną lub tekturę. Układając legary drewniane należy pamiętać o podkładkach tłumiących, które zapobiegają przenoszeniu drgań na konstrukcję nośną stropu międzykondygnacyjnego
 Przykład 2
Sposób wykonania:
Przestrzeń pomiędzy legarami wykładamy folią paroprzepusz-czalną lub tekturą, a następnie zasypujemy perlitem. Po zagęsz-czeniu perlitu zamykamy go od góry folią lub tekturą. Szerokość folii: 2 x odległość pomiędzy legarami + 2 x wysokość legara + 20 cm
 
 b/ wypełnienie przestrzeni między legarami perlitobetonem

Zastosowanie lekkiego wypełnienia w postaci perlitobetonu zwiększa stabilność całej konstrukcji.

Przygotowanie podłoża:
Powierzchnię, na której układany będzie perlitobeton należy oczyścić z luźno związanych elementów, a następnie odkurzyć. Legary drewniane należy zabezpieczyć przeciw wilgoci za pomocą folii Układając legary drewniane należy pamiętać o podkładkach tłumiących, które zapobiegają przenoszeniu drgań na konstrukcję nośną stropu międzykondygnacyjnego.
 Receptura - Perlitobeton PTB 300:
Składnik Jednostka mary Perlitobeton PTB 300
Perlit EP-180 [l] 125
Perlit EP-150 [l] -
Cement 32,5 R [kg] 19
Premix - podkład perlitowy [g]] 50
Woda [l] 20-23
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] 0,07
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 1,3-1,5
Masa objętościowa [kg/m3] 300
1 worek perlitu = 125 l
Mieszanie:
 
Perlitobeton można mieszać w betoniarce lub za pomocą mieszadła koszykowego.
 
Poszczególne składniki należy dodawać w kolejności:
 
woda - premiks - cement - perlit
 
Zaleca się wstępne wymieszanie premiksu oraz cementu wraz z wodą za pomocą mieszadła koszykowego. Konsystencja powinna być spieniona. Tak przygotowaną mieszankę dozujemy do betoniarki i dodajemy perlit.
 
Czas mieszania nie powinien przekraczać 4-5 minut.
 

 

Sposób użycia:

Przygotowany perlitobeton należy wsypać pomiędzy legary i rozprowadzić równomiernie. Nie zagęszczać!

Temperatura stosowania:

Temperatura podłoża i otoczenia od + 5ºC do + 30ºC.