popr.Ikona_decoflexu.jpg

Pliki do pobrania

DECOFLEX - tynk dekoracyjny MASA DEKORACYJNA PRZEZNACZONA DO TWORZENIA DEKORACYJNYCH IMITACJI

Specjalna zaprawa tynkarska do ręcznego modelowania

 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

  • Zawiera pyły marmurowe, które gwarantują wysoką trwałość
  • Po stwardnieniu odporna na przemarzanie
  • Wytrzymałość mechaniczna materiału na poziomie CS III
  • Duża łatwość w nakładaniu i obróbce
  • Łatwa do pompowania
  • Wysoka retencja wody oraz bardzo dobra przyczepność materiału do podłoża
  • Możliwość barwienia barwnikami struktury oraz powierzchni
  • Naturalny kolor materiału biały, co ułatwia barwienie

ZASTOSOWANIE PRODUKTU:

Produkt przeznaczony do wykonywania grubowarstwowych dekoracyjnych powierzchni na przegrodach pionowych od zewnątrz i wewnątrz. Do wykonywania drobnych i precyzyjnych prac  imitacji skał, drewna itp.

Wykonując prace na elewacji zewnętrznej, narażonej na bezpośredni kontakt z warunkami atmosferycznymi należy wykonaną powierzchnię zaimpregnować preparatem hydrofobizującym.

SPOSÓB ZASTOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być czyste, pozbawione niezwiązanych elementów oraz nośne. W razie potrzeby podłożu należy nadać szorstkość, lub wykonać pacą zębatą poziome ” pióro/wpust ” a następnie zwilżyć wodą.

Mieszanie:

Zaprawę DECOFLEX® dodaje się do wcześniej odmierzonej, czystej wody i miesza do momentu  uzyskania homogenicznej masy. Najlepiej do tego celu użyć betoniarki przeciwbieżnej lub mieszadła wolnoobrotowego. Przy obróbce ręcznej czas mieszania nie może być krótszy niż 5 minut. Mieszać tylko całe worki. Materiału, który zdążył już związać nie można ponownie łączyć z wodą lub ze świeżą zaprawą. DECOFLEX® może być także urabiany przy użyciu agregatu tynkarskiego.

Wskazówki:

Zróżnicowane temperatury otoczenia oraz podłoża wpływają na przebieg procesu wiązania.

 

 

TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

 

Właściwości

 DECOFLEX®

 

Gęstość na sucho kg/ dm³

1kg/ dm³

 

Granulacja maks. mm

1,5

 

Ilość wody zarobowej

0,4 l /1kg

 

Zalecany czas mieszania m'

5

 

Gestość na wilgotno kg/dm³

1,37

 

Gęstość po związaniu kg/dm³

 1

 

Wytrzymałość na ściskanie N/mm2

 5,6

 

Wytrzymałość na zginanie

Mpa

>2,5

 

Klasa ogniowa

A1

 

Dyfuzyjność µ

 6,3

 

Przyczepność do betonu N/mm2

0,5

 

Zużycie Kg/ m² / 1cm gr.

9,8

 

Temperatura stosowania

Od +5°C

do  +30°C

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU DECOFLEX®:

Skład:                      cement, wapno, mikrokrzemionka, piasek, pył marmurowy, dodatki

Forma dostawy:        worki papierowe 25 kg / 1 paleta 45 worków

Składowanie:            przechowywać w suchym miejscu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez okres do 9 miesięcy

Seria deco - Inne produkty w tej kategorii