Ciepłochronna zaprawa murarska ciepła zaprawa murarska z dodatkiem perlitu ekspandowanego, likwiduje mostki termiczne.

- Likwiduje mostki termiczne
- Łatwa w obróbce - wysokoplastyczna
- Stabilna po nałożeniu - nie osiada
- Paroprzepuszczalna
- Mrozo i wodoodporna
 
Opis wyrobu:

Zaprawa ciepłochronna to rodzaj zaprawy murarskiej, w której piasek zastępuje się perlitem ekspandowanym. Dzięki temu zaprawa bardzo dobrze izoluje cieplnie (likwiduje mostki termiczne). Charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością oraz trwałą odpornością na działanie glonów i grzybów.

Zastosowanie:

Perlitową zaprawę murarską stosuje się do murowania ścian z wszelkich znormalizowanych i dopuszczonych do stosowania materiałów budowlanych, takich jak: ceramika poryzowana, beton KOMÓRKOWY, pustaki keramzytowe, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, gazobeton, itp. Przeznaczona jest do wznoszenia murów zewnętrznych i wewnętrznych.

Przygotowanie zaprawy murarskiej:

Ciepłochronna zaprawa murarska oparta jest na tradycyjnym cementowo-wapiennym spoiwie oraz ultralekkim wypełniaczu (perlit). Zaprawa jest bardzo łatwa do przygotowania na placu budowy, wykorzystując do tego celu klasyczną betoniarkę lub mieszadło koszykowe.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie łączone zaprawą należy oczyścić z piasku, kurzu oraz pozostałości starych zapraw. Elementy murowe należy zwilżyć wodą przed przystąpieniem do murowania.

Receptura zaprawy ciepłochronnej
Nazwa Jednostka Ilość
Woda litr 40-45
Perlit ekspandowany EP-150 litr 125
(1 worek)
Cement 42,5R kg 25
Wapno hydratyzowane kg 10-12


W celu poprawienia własności aplikacyjnych do zaprawy można dodać plastyfikator do zapraw budowlanych.

Z 125 l worka perlitu ekspandowanego EP-150 uzyskamy 105 l gotowej do użycia zaprawy murarskiej.

Mieszanie:

Poszczególne składniki należy dodawać w kolejności: woda - cement - wapno - perlit, a czas mieszania nie powinien przekraczać 2-3 minut. Po wymieszaniu należy sprawdzić konsystencję zaprawy i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody.

Sposób użycia:

Zaprawę należy układać na pełną spoinę. Zalecana grubość spoiny wynosi 10-20 mm. W trakcie prac murarskich należy przestrzegać wskazówek producenta bloczków lub cegieł. Prace murarskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Temperatura stosowania:

Temperatura podłoża i otoczenia od + 5ºC do + 30ºC.