PERLIT: ryolitowe szkliwo wulkaniczne, powstające wskutek nagłego ochłodzenia lawy w środowisku wodnym. Swoistą jego cechą jest zdolność do nawet piętnastokrotnego powiększania objętości wskutek prażenia w temperaturze 850 - 1150°C. Powstaje wówczas PERLIT EKSPANDOWANY. Charakteryzuje go kolor ciemnoszary, szary lub biały. Ma stosunkowo dużą zawartość substancji alkalicznych i niską zawartość tlenków żelaza i tytanu. Gwarantuje on bardzo dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną przy bardzo niskiej masie właściwej. Jest substancją całkowicie niepalną, odporną na działanie mikroorganizmów i pleśni. Zachowuje swe właściwości w zakresie temperatur od -200°C do +1000°C.

Dzięki swym właściwościom ma on bardzo szerokie zastosowanie na całym świecie w wielu gałęziach przemysłu jako:

Materiał izolacyjny: stosowany do przemysłowych izolacji technicznych w przypadku:

 
  • komór kryogenicznych, INSTALACJI technicznych (rury, zbiorniki, fundamenty tych instalacji i urządzeń) pracujących w temperaturach do -200°C np. przy ciekłym tlenie, azocie itp.
  • instalacji pracujących prze temperaturach do 1100°C - kotły, piece, kominy, instalacje pary, przegrody ogniowe itp.
  • produkcji drogowych ekranów tłumiących hałas
 


Produkcja materiałów ogniotrwałych: stosowany do produkcji płyt przeciwogniowych, kształtek ochronnych, prostek itp. stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu.

Hutnictwo - stosowany do produkcji: zasypek hutniczych wykorzystywanych jako izolator zapobiegający zbyt szybkiemu schładzania się stali, izolator form hutniczych, kokili, itp.

Materiał ścierający i polerujący: stosowany jako dodatek w przemyśle kosmetycznym (pasty do zębów, mydła), do produkcji środków czyszczących i polerujących, do dekatyzacji jeans-u.

Materiał pełniący funkcję wypełniacza przy produkcji: nawozów, środków ochrony roślin, pasz, materiałów wybuchowych itp.

 

Filtry perlitowe

Perlit jest ogólną nazwą krzemowej skały pochodzenia wulkanicznego występującej powszechnie w basenie Morza Śródziemnego. Unikalną właściwością perlitu jest fakt, że ogrzany do temperatury ok. 1100 °C zwiększa on swoją objętość nawet dwudziestokrotnie. Proces ekspandowania jest spowodowany przez wodę zawartą surowym perlicie. Podczas procesu ogrzewania zawarta w cząstkach skalnych woda gwałtownie paruje czego skutkiem jest rozkruszanie struktur cząsteczek. Jednocześnie w cząsteczkach tworzą się liczne mikro pęcherzyki, o nieregularnych kształtach, które zawierają powietrze. Dzięki temu perlit ekspandowany jest lekki i posiada unikatowe właściwości możliwe do wykorzystania na wiele sposobów. Dzięki specjalnemu procesowi ekspandowania możliwe jest wyselekcjonowanie bardzo drobnych frakcji perlitu, które służą jako wkład filtrujący w wielu dziedzinach przemysłu. Filtry perlitowe charakteryzują się unikalną strukturą tworzoną przez nieregularne w kształcie cząsteczki wzajemnie się zazębiające, dzięki czemu powstają mikro kanaliki zapewniające możliwość uzyskania wysokiej prędkości przepływu i klarowności filtrowanych płynów.

Perlitowe wkłady filtrujące charakteryzują się następującymi właściwościami:

 
  • biały kolor
  • niska gęstość 90-100 kg/m3.
  • przeciętna wielkość cząsteczki w granicach od 7 um do 35 um
  • wartość pH 6,5 -7,5
  • perlit jest materiałem pozbawionym regularnej struktury, nie posiada części krystalicznych, bezpieczny dla zdrowia
  • nie powoduje podrażnień dróg oddechowych i skóry, nie powoduje alergii - bezpieczny dla pracowników.
  • sterylny
  • obojętny chemicznie
  • stały - praktycznie nierozwiązywalny w kwasach mineralnych i organicznych,
  • perlit nie przekazuje na filtrowaną ciecz smaku, zapachu, koloru. - perlit nie zawiera dwufenylu polichlorowanego i dioxyn

Korzyści ze stosowania perlitowych wkładów filtrujących:

Obniżenie kosztów filtracji - ponieważ perlit charakteryzuje się mniejszą gęstością od konkurencyjnych wkładów filtrujących, a urządzenia filtrujące uzupełniane są objętościowo, zastosowanie wkładów perlitowych umożliwia redukcję zużycia materiału filtrującego. Dodatkowo cena zakupu perlitów filtracyjnych jest niższa w stosunku do konkurencyjnych wkładów diatomitowych. Stosując więc perlitowe wkłady filtrujące można obniżyć koszty bez negatywnego wpływu na jakość filtrowania, ponieważ perlitowe wkłady filtracyjne dzięki unikalnym właściwościom fizycznym perlitu zapewniają optymalną prędkość przepływu filtrowanej cieczy oraz bardzo wysoką jakość filtrowania. Efektywność filtracji można zwiększyć poprzez zastosowanie perlitowych wkładów filtracyjnych.

Perlitowe wkłady filtrujące mogą być stosowane zarówno w filtrach ciśnieniowych jak i podciśnieniowych. Zastosowanie perlitowych wkładów filtrujących odbywa się przez proste zastąpienie stosowanego wkładu przez odpowiedni wkład perlitowy. Warty podkreślenia jest fakt, że w obrotowych filtrach podciśnieniowych wkłady perlitowe wykazują większą odporność na pękanie. Po zakończeniu filtracji perlitowe wkłady filtracyjne umożliwiają łatwe oczyszczenie urządzeń filtracyjnych, co również przyczynia się do wzrostu wydajności pracy. Zużyte perlitowe wkłady filtracyjne nie wymagają specjalnego procesu utylizacji. Bezpieczeństwo stosowania perlitowych wkładów filtracyjnych zostało potwierdzone przez instytuty naukowe na całym świecie.

Nasza oferta: Skład chemiczny oferowanego przez naszą firmę perlitu filtracyjnego:

SiO3 - 74,86% MgO - 0,26
Al2O3 - 12,58% CaO - 0,75%
K2O - 4,78% Fe203 - 0,70%
Na20 - 3,40% Ti02 - 0,06%
 


Dane techniczne oferowanych przez nas filtrów perlitowych:

Typ Przepływ relatywny Gęstość wilgotnego wkładu g/dm3 Przeciętna wielkość cząsteczki µ
30 spec. 15 125 62,5
30 10 140-160 25
40 7,5 150-170 19
50 6 150-170 18
60 5 150-220 17
80 3,8 180-220 15
100 3 200-270 13
150 2 200-270 10
180 1 210-300 7
 


Nasza firma oferuje pomoc przy określeniu najbardziej odpowiedniego wkładu filtrującego. W tym celu wystarczy nam 100 g próbka obecnie stosowanego przez Państwa wkładu filtrującego.