PERLIT ryolitowe szkliwo wuklaniczne, powstające wskutek nagłego ochłodzenia lawy. Swoistą jego cechą jest zdolność do nawet piętnastokrotnego powiększania objętości wskutek prażenia w temperaturze 950 - 1150 ºC. Powstaje wówczas PERLIT EKSPANDOWANY. Ma on bardzo szerokie zastosowanie na całym świecie w wielu gałęziach gospodarki. Jest to materiał, który z powodzeniem zastępuje, a nawet wypiera inne materiały tego typu. Charakteryznje go kolor ciemnoszary, szary lub biały. Jest przejrzysty do prześwitującego, ma stosunkowo dużą zawartość substancji alkalicznych i niską zawartość tlenków żelaza i tytanu.

ZALETY PERLITU

Doskonałe podłoża służące do rozmnażania wegetatywnego oraz dalszej uprawy roślin, zapewniające sterylne i strukturalno fizyczne warunki rozwoju dla uprawianych roślin a w szczególności dla systemu korzeniowego.

STERYLNE PODŁOŻA FRAKCJA
PERLIT AGRO S 3-6 mm
PERLIT AGRO N 0-6 mm
PERLIT AGRO W 0-4 mm
PERLIT AGRO B 2-6 mm
PERLIT EP-180 S 1-2 mm
WERMIKULIT MEDIUM 5-8 mm
WERMIKULIT FINE 2-5 mm
WERMIKULIT SUPER FINE 1-2 mm
WERMIKULIT MICRON 0-1 mm
STERYLNE PODŁOŻA POJEMNOŚĆ
MATY PERLITOWE 18 l
MATY PERLITOWE 20 l
MATY PERLITOWE 24 l
STERYLNE PODŁOŻA ROZMIAR
KOSTKA PERLITOWA 10 x 10 x 7 cm

 

Perlit w produkcji ogrodniczej o symbolu EP-AGRO oraz EP-180, dzięki swoim właściwościom tj.

  • sterylnościIII,
  • nasiąkliwości, ok. 40 ÷ 45%,
  • bardzo niskiemu ciężarowi właściwemu, do 120kg/m3,
  • ściśliwości przy 10kPa, poniżej 15%
  • właściwościom buforującym,

jest nie do zastąpienia w rozmnażaniu wegetatywnym roślin w samym perlicie, niezbędny do multiplatów przy wysiewach jako materiał okrywowy, doskonały jako dodatek 10-30% do podłoży organicznych, produkcji ziem ogrodniczych, specjalistycznych podłoży pod określone rośliny - oraz polecany przy uprawie bezglebowej warzyw i kwiatów na matach z perlitu naturalnego. Na korzyść zastosowań perlitu przemawia również niska cena zakupu.